Lucy Jansen-Retel

" Saskia luistert goed en geeft mij een vertrouwd en veilig gevoel, geeft feedback waar nodig om voor mezelf in de minder comfortabele zone te komen om persoonlijk te kunnen en willen groeien. Het werken met energie, ademhalingsoefeningen en met tafelopstellingen heb ik als zeer prettig ervaren". Door middel van het coaching traject met Saskia ben ik gaan inzien wat voor gedrag ik inzet in diverse situaties en heb ik geleerd om mijn eigen triggers te herkennen". Ik ben nu in staat mijn eigen gedrag en emoties te herkennen en ik heb nu de mogelijkheid om ervoor te kiezen om het anders te doen als ik dat wil. Door vanuit mijn gevoel en mijn ervaring belevenissen mede te delen, heb ik ervaren dat gesprekken met anderen vaak prettiger verlopen voor mijzelf.
Daarnaast ben ik in staat om zaken minder persoonlijk aan te trekken, mijn wensen duidelijker uit te spreken en hulp te vragen waar nodig. Dit geeft mij zowel zakelijk als prive meer rust en meer vertrouwen.
 

Corinne Meijers

“Saskia, ik zou je zeker aanraden als iemand op zoek is naar een coach, ik ben echt mega positief!” Ik vind dat Saskia een open en rustige energie heeft, heeft, ze is oprecht geïnteresseerd en goed voorbereid. Ik vond het erg fijn om emotionele spanning los te kunnen laten en het lukt me nu beter om zelf naar mijn gevoel te gaan via mijn lichaam. Ik merk dat de inzichten en sessies nog doorwerken en dat ik opnieuw terugkom bij de inzichten.

Mireille Intres

“Ik ben gaan doen wat ik wilde doen! En dat is voortgekomen door met mezelf aan de slag te zijn gegaan" Ik vond de sessies met Saskia erg fijn. De aandacht was er volledig voor mij”. Saskia hield me iedere keer weer een spiegel voor, waardoor ik me bewust werd van mijn gedrag in bepaalde situaties en van mijn valkuilen. Ik kreeg meer grip op het formuleren van mijn kwaliteiten en mijn behoeften. Het ingevulde persoonlijk model heeft mij erg geholpen. Ik ben me hierdoor meer bewust van mijn punten van aandacht en ook hoe ik er het beste mee om kan gaan. Ik ervaar dat ik nu meer leef vanuit mijn kracht.

Mariëlle van de Haterd

“Ik probeer meer tijd voor mezelf in te plannen, ga binnenkort een weekend weg en ben me ervan bewust dat ik dan even niet verantwoordelijk ben voor thuis”. Loslaten! Saskia daagde me uit om anders naar mezelf te kijken, naar mijn eigen handelen en gaf ook aan hoe ik het anders aan zou kunnen pakken. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met de emoties die naar boven komen bij bepaalde situaties. Met de handreikingen die ik tijdens de afspraken heb gekregen, kan ik verder.

Mark Graatsma

“Vooral het voelen en begrijpen wanneer bepaalde triggers de overhand hebben en daar mijn gedrag op aanpassen, heeft de meeste impact in mijn dagelijkse leven”. Saskia is een goede luisteraar en kan op de juiste momenten een extra spiegelmoment inbrengen waardoor ik soms even ongemak ervaarde wat mij daarna juist weer heel erg hielp om een laag dieper te gaan. Ze is meelevend en geeft een gevoel van veiligheid waardoor het makkelijk is om je open te stellen. Terugkijkend heb ik meer bereikt dan ik vooraf had kunnen bedenken en heb ik genoeg inzichten en handvatten om hiermee de komende tijd zelf door te gaan.